Tác giả: Tu Hoa Ngộ

Chúng Ta Chia Tay Đi (Cẩu Cáo - ADS)

Tác giả:
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ,
Tóm tắt: Uyển Thiên Các chủ người người hô đánh lại có tình cảm với đại quốc sư đệ nhất mỹ nhân người người yêu mến. Chuyện tình hai người sẽ đi về đâu?Tóm tắt tử tế: "Trời đất biết, trăng sao hay, ta tỏ tường, người chẳng thấu."