12 Chòm Sao - 12 Cung Hoàng Đạo

12 Cung Hoàng Đạo - Chương 11

Tác giả:
Thể loại: Truyện Teen,
Chương trước Chương tiếp
Có tin nhắn.....Có tin nhắn - Tiếng chuộng báo tin nhắn từ điện thoại của Xử Nữ vang lênLên tầng có chuyện - Xử Nữ đọc xong tin nhắn ngắn gọn nói với các sao nữ còn lại

5 sao nữ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo Xử Nữ lên phòng của Xử Nữ trên tầng 2

* Tại phòng của Xử Nữ *

Có chuyện gì thế ? - Song Ngư hỏi

Lyly nhắn tin nói tối nay đi kí hợp đồng với tập đoàn pama - Xử Nữ đáp

Còn 3 ngày nữ cơ mà - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi

Ừ . Nhưng Lyly nói là muốn đổi nên 8 giờ tối nay tại nhà hàng Việt Hương . Cũng đổi nhà hàng luôn - Xử Nữ nói

Hazza , biết thế nhưng lo tối nay thế nào đi . Chứ chả lẽ mặt không như thế này mà đi à - Sư Tử nói

Mang mặt nạ đi là được mà - Thiên Bình đáp

Tao thấy không ổn . Chả lẽ đi kí hợp đồng mà mang mấy cái mặt nạ đen đỏ xanh... đó đi à ? - Cự Giải nói

Thế thì mặt như này thôi . Pama biết thì... thôi vậy - Song Ngư nói

Ừ - 5 sao đt

----------------------------------------------------Ta là dãy phân cách thời gian----------------------------------------------------------------------------------

7h 30 phút

Tại phòng của Xử Nữ , tất cả trang phục gọn gàng chuẩn bị đi kí hợp đồng . Xử Nữ nói :

Đi thôi

Umk - 5 sao còn lại đt

( Trang phục các sao mặc đi kí hợp đồng )

Xử Nữ

Cho mình xin coppy lại chương . Rất xin lỗi các bạn vì chương này quá ngắn ....

Có tin nhắn.....Có tin nhắn - Tiếng chuộng báo tin nhắn từ điện thoại của Xử Nữ vang lên

Lên tầng có chuyện - Xử Nữ đọc xong tin nhắn ngắn gọn nói với các sao nữ còn lại

5 sao nữ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo Xử Nữ lên phòng của Xử Nữ trên tầng 2

* Tại phòng của Xử Nữ *

Có chuyện gì thế ? - Song Ngư hỏi

Lyly nhắn tin nói tối nay đi kí hợp đồng với tập đoàn pama - Xử Nữ đáp

Còn 3 ngày nữ cơ mà - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi

Ừ . Nhưng Lyly nói là muốn đổi nên 8 giờ tối nay tại nhà hàng Việt Hương . Cũng đổi nhà hàng luôn - Xử Nữ nói

Hazza , biết thế nhưng lo tối nay thế nào đi . Chứ chả lẽ mặt không như thế này mà đi à - Sư Tử nói

Mang mặt nạ đi là được mà - Thiên Bình đáp

Tao thấy không ổn . Chả lẽ đi kí hợp đồng mà mang mấy cái mặt nạ đen đỏ xanh... đó đi à ? - Cự Giải nói

Thế thì mặt như này thôi . Pama biết thì... thôi vậy - Song Ngư nói

Ừ - 5 sao đt

----------------------------------------------------Ta là dãy phân cách thời gian----------------------------------------------------------------------------------

7h 30 phút

Tại phòng của Xử Nữ , tất cả trang phục gọn gàng chuẩn bị đi kí hợp đồng . Xử Nữ nói :

Đi thôi

Umk - 5 sao còn lại đt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có tin nhắn.....Có tin nhắn - Tiếng chuộng báo tin nhắn từ điện thoại của Xử Nữ vang lên

Lên tầng có chuyện - Xử Nữ đọc xong tin nhắn ngắn gọn nói với các sao nữ còn lại

5 sao nữ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo Xử Nữ lên phòng của Xử Nữ trên tầng 2

* Tại phòng của Xử Nữ *

Có chuyện gì thế ? - Song Ngư hỏi

Lyly nhắn tin nói tối nay đi kí hợp đồng với tập đoàn pama - Xử Nữ đáp

Còn 3 ngày nữ cơ mà - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi

Ừ . Nhưng Lyly nói là muốn đổi nên 8 giờ tối nay tại nhà hàng Việt Hương . Cũng đổi nhà hàng luôn - Xử Nữ nói

Hazza , biết thế nhưng lo tối nay thế nào đi . Chứ chả lẽ mặt không như thế này mà đi à - Sư Tử nói

Mang mặt nạ đi là được mà - Thiên Bình đáp

Tao thấy không ổn . Chả lẽ đi kí hợp đồng mà mang mấy cái mặt nạ đen đỏ xanh... đó đi à ? - Cự Giải nói

Thế thì mặt như này thôi . Pama biết thì... thôi vậy - Song Ngư nói

Ừ - 5 sao đt

----------------------------------------------------Ta là dãy phân cách thời gian----------------------------------------------------------------------------------

7h 30 phút

Tại phòng của Xử Nữ , tất cả trang phục gọn gàng chuẩn bị đi kí hợp đồng . Xử Nữ nói :

Đi thôi

Umk - 5 sao còn lại đt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp